Copyright 2016
Mahal Architects

Uluslararası ‘Urban Struggles in the Mediterranean Cities’ Konferansı

Mahal Architects kurucu ortaklarından Burcu Tüm,  31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında Atina’da düzenlenen ‘Urban Struggles in the Mediterranean Cities’ konferansında ‘Hunting Guerillas Based on the Morphology’ adlı atölyeyi gerçekleştirdi.

Akdeniz coğrafyasında üzerine çalışan dünyanın birçok ülkesinden gelen yüzlerce katılımcıyla gerçekleştirilen bu konferans hakkında daha fazla bilgi almak için urbanstruggles.net sitesini inceleyebilirsiniz.

 

Kentsel Çevredeki Tarihi Boşluklar ve Divanyolu Örneğinin Değerlendirilmesi

Mahal Architects kurucu ortaklarından Simge BALCI’nın Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon yükseklisans programında Prof. Dr. M. Cengiz CAN ile yaptığı tez çalışması 2017’nin aralık ayında yayınlandı.

Bu çalışmada tarihi çevredeki kentsel boşlukların korunması irdelenmiştir; kentsel boşluk tanımı, oluşum şekilleri, sınıflandırması ve koruma sorunları ele alınmıştır. Günümüze kadar koruma disiplininin dışında kalan bir alan olan boşlukların değeri açıklanmış ve kentteki tarihsel ve kültürel sürekliliğin devamında barındırdığı öneme dikkat çekilmiştir. Divanyolu ve çevresi tezin çalışma alanı olarak seçilerek tarihi boşluklar açısından incelenmiş ve tanımlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre, boşluk, kentsel boşluk, tarihi boşlukların korunması, Divanyolu

Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu

Mahal Architects kurucu ortaklarından Burcu Tüm ‘Kadınların Kamusal Mekan Talebi: Bacaklarını Topla örneği’ başlıklı bildirisini, TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu’nun düzenlediği ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan’ Sempozyumu’nda sundu.

Ayazma: Bir Başkalaşım Hikayesi

Tarihte, Ayazma şifalı ve yararlı özellikleri açısından kutsanan kaynaklardır. İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi, bu kaynakların etrafında yavaş yavaş kurulmuştur. Özgün adının aksine, bu şifalı kaynak suları kentsel gelişim sonucu zehirli hale gelmiştir.

Tarihçesi, çevre ve kaynakları açısından dönüşü olmayan değişikliklerin yaşandığı İstanbul şehrinin bir kaç yıl içerisinde içine düştüğü genel kargaşayı simgeliyor. Bu fotoğraf sergisi, sizlere yeniden bu mahalle atmosferini yaşatmayı ve yerel düzeyde olduğu kadar şehrin diğer bölgelerinde de ortaya çıkan bazı sorunları daha iyi anlamamızı hedefliyor.

Fotoğraflar : Saner Şen / NAR Photo
Küratör : Céline Pierre-Magnani
Yerleştirme tasarımı : Mahal Architects / Burcu Tüm

MT4 Atölye Yürütücülüğü

Mahal Architects kurucu ortaklarından Pınar Bayraktar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje 4 dersi Proje yürütücülüğüne, 2016-2017 güz döneminde devam etmektedir.

Sciences Po

Mahal Architects kurucu ortaklarından Burcu TÜM, SciencesPo / Institut d’études politiques de Paris (Paris Siyasi Bilimler Akademisi)’nin düzenlediği ‘Femmes d’Avenir en Méditerranée’ (Geleceğin Akdeniz Kadınları) programına 2016 yılında Akdeniz bölgesinde katılan yirmi iki kadından biri olmuştur.