Copyright 2016
Mahal Architects

Mahal, evrensel mimarlık anlayışlarını tartışıp kapsayarak kendi yereline dönüp oranın pratikleriyle yüzleşen ve mimarlık disiplinini bu şekliyle yeniden üretmeyi 2013 yılından beri kendine ilke edinen bir mimarlık birlikteliğidir. Üretilen her işin, kolektif bir akılla çeperinden ve içinden geçen herkesin ve her şeyin yeniden yaratımına maruz kalacağının bilinciyle hareket eder. Mimarlığı herkes için ulaşılabilir kılmayı önemser.

Mimarlığı bir yaşam pratiği olarak gören kurucu ortaklarıyla; Kadıköy’deki mekanında Simge Balcı ve Pınar Bayraktar, yurtdışı projelerinde Burcu Tüm ile çalışmalarına devam etmektedir. Tasarımlarda fiziki konum, kullanıcı ve fonksiyonlara uygunluk, estetik, zaman ve yapım maliyeti parametreleri kullanılarak insan, kent ve çevreye uyumlu; yenilikçi, doğaya saygılı ve teknolojik çözümler sunmaktadır. Bu amaçla bir araya gelen farklı disiplinlerdeki çözüm ortakları ile mimari tasarım, iç mekan tasarımı ve uygulaması, restorasyon projeleri üretmektedir.